3D Scanner ATOS I snímá povrch digitalizovaného objektu pomocí projektoru a dvou bočních kamer. Získané snímky se v počítači spojí na základě referenčních bodů a výsledkem je virtuální model složený z několika tisíců až milionů trojúhelníků. S virtuálním modelem je možné dále pracovat, upravovat jeho tvar, spojovat s jinými modely apod. Finální data jsou připravena pro export do 3D tiskáren nebo do dalších 3D aplikací.