Služby pro veřejnost

3D Scanner (Optical digitizing)

Cena 1000,-Kč/h bez DPH (1210,- Kč s DPH). Cena se odvíjí od počtu hodin strávených na scanování předlohy. Cena zahrnuje kromě samotného scanování i následnou úpravu dat (retuše, redukce sítě, atd.) a předání STL dat na CD nebo DVD nosiči.

 

3D Tisk (Rapid Prototyping)

3D Studio nabízí realizaci tisku prototypů/modelů ze dvou různých materiálů:

Tisk provádíme pouze z modelů převedených do formátu .STL, případně .OBJ .
Pro kontrolu rozměrů je vhodné zaslat náhled rozměrů modelu ve formátu .jpg nebo .pdf .


Cena se odvíjí od spotřebovaného materiálu (počítá se za cm3).
UPOZORNĚNÍ: V případě realizace složitějších a extrémně křehkých modelů bude účtován příplatek za speciální práce spojené s jejich realizací. 


3D robotické obrábění
Příprava polotovaru (formátování, lepení) – cena dohodou dle zvoleného materiálu
Cena za upnutí materiálu – 200kč
Cena za umístění jednoho souřadného systému (natočení nástroje)- 200kč
Sazba za hodinu strojového času – 1000,- Kč/h (1210,- Kč s DPH)
 

Postprocessing

V případě zájmu jsme schopni provést povrchovou úpravu podle Vašich požadavků - tmelení, broušení, lakování karosářskými laky, leštění, atd. 
Nabízíme také vytvoření negativní formy Vašeho tisku, kterou lze dál použít k výrobě odlitků.
Cena za tyto služby: dohodou.


Úprava STL dat

Potřebujete-li upravit nebo opravit Vaše STL soubory, rádi Vám pomůžeme. Automatická oprava (pomocí počítačového programu) je zdarma, za ruční úpravy se účtuje 300 Kč /h vč. DPH. 
Službu provádíme pouze s STL a OBJ soubory. V případě jiných 3D souborů ( např. 3DM, 3DS...) nabízíme jejich export do STL (cena dle hodinové sazby jako u výše uvedené ruční úpravy).

 

Příklady časové náročnosti skenování

Sádrové modely prolézaček pro dětské hřiště, povrch upraven matným křídovým sprejem - 6 hodin


Skenování kolekce 7mi laminátových dílů - 6 hodin


Plastika ležící dívky, hladký povrch bez znečištění a nerovností, nevyžadující následné úpravy polygonální sítě - 4 hodiny


Sken gigantické bronzové mouchy, lesklý povrch upraven matným křídovým sprejem - 10 hodin


Lasička - vysušená mrtvolka zvířete. Skenování s nejjemnější otpikou, snaha o maximální zachování detailů struktury kůže, dodatečná práce na úpravě necelistvé polygonální sítě a domodelovávání - 18 hodin


Model zuhelnatěného dřeva, použití spreje k úpravě povrchu, úzké prasklinky za hranicemi možností skeneru, zákazník převzal STL s neuzavřeným povrchem, dokončil práci samostatně pomocí dalších 3D programů. Samotný sken - 8 hodin


Cyklot, model se světlým, nereflexním povrchem bez náročných detailů - 5 hodin


Bližší detaily úprav polygonálních sítí skenovaných modelů (ukázkové soubory ve formátu STL ke stažení)