Vedoucí 3D Studia:
MgA. Tomáš Medek
tmedekzavffa.vutbr.cz
Údolní 244/53
602 00 Brno


3D robotické obrábění:
MgA. Dušan Váňa
d.vanazavemail.cz
Údolní 244/53
602 00 Brno


3D Skenování:
MgA. Pavel Pražák
3dstudiofavuzavgmail.com
Údolní 244/53
602 00 Brno


3D Tisk:
Jiří Pec, DiS
3dstudiofavuzavgmail.com
Údolní 244/53
602 00 Brno


Modelování v 3D:
MgA. Martin Králík
3dstudiofavuzavgmail.com
Údolní 244/53
602 00 Brno