Skenování sochy Salvátora Dalího a tisk zmenšeného modelu
Dali Dali Dali
Dali Dali Dali
Dali Dali Dali Dali Dali Dali Dali
Dali Dali