Úprava polygonálních sítí

Přesnost skenování prostorových objektů závisí na použité optice. Při použití jemnější optiky lze dosáhnout úspěšné digitalizace drobných povrchových detailů modelu, samotný proces skenování však bývá časově náročnější. S výslednou polygonální sítí lze dále pracovat, běžnou úpravou je redukce polygonů při zachování tvaru modelu.

 
 

Příklad redukce polygonální sítě - sken papriky:
Zjednodušení modelu papriky z 1500000 polygonů na 9900 trojúhelníků, při zachování původního tvaru.

1500000 polygonů 116000 polygonů 9900 polygonů řez polygonální sítí
STL ke stažení


Příklad redukce polygonální sítě - sken sádrového modelu prstu:
Zjednodušení modelu prstu z původních 300000 polygonů na 2000 trojúhelníků.

300000 polygonů 31000 polygonů 4000 polygonů 2000 polygonů
STL ke stažení STL ke stažení


Příklad redukce polygonální sítě - sken torza sochy miminka:
Zjednodušení modelu z původních 67000 polygonů na 15500 trojúhelníků při věrném zachování tvaru.

67000 polygonů 67000 polygonů - detail 27000 polygonů 15500 polygonů
STL ke stažení